Usluge

Cilj SBC-a je pružati članovima sljedeće usluge :

1. Informiranje – SBC  dijeli informacije o Švedskoj kroz odgovarajuće kanale u Hrvatskoj.

2. Organiziranje evenata – SBC događaji prvenstveno mogu biti usmjereni na pružanje informacija i znanja o pojedinim područjima i temama od interesa članova, te o mogućnostima povezivanja s dionicima od interesa za članove. U tu svrhu SBC može organizirati radionice, seminare i konferencije, te promotivna događanja. SBC će djelovati kao platforma za razmjenu i prijenos znanja između Hrvatske i Švedske, te za osnaživanje profila svojih članova.

3. Zastupanje – SBC komunicira i jača pozitivnu sliku Švedske u Hrvatskoj s ciljem stvaranja promotivne platforme u obliku “Brand Sweden” koja će osnažiti vlastite promotivne napore pojedinih članova. Štoviše, SBC može proizvesti pozicijske dokumente – samostalno, ili u partnerstvu s drugim komorama i udrugama u Hrvatskoj, putem kojih se članovi mogu izjasniti o svojim stajalištima, stavovima i preporukama o pitanjima od komercijalnog interesa, te utjecaju na poslovne subjekte u Hrvatskoj.

4. Posredovanje – SBC će djelovati kao katalizator između poslovne zajednice u Hrvatskoj i hrvatske Vlade, kao i drugih dionika, te će raditi na utjecanju i poboljšanju opće poslovne klime u kojoj djeluju njezini članovi, dijeljenjem najboljih praksi i znanja.